Obrázek lightoboxu Wisetool

BOBCROSS 2016 - NAMAŽ BOBY!

 

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

Pořadatel: ReklamaRožnov.cz

Organizátor: S.W.A.H

Datum konání: 12. března 2016

Místo konání: SKI areál Karolinka

Závodní kancelář: SKI areál Karolinka

Porady, losování: SKI areál Karolinka

Přihlášky: registrace on-line zde

Protesty: pouze v nutných a sporných případech – pravidla níže

Startovné dospělý: 290,- Kč

Startovné dospělý včetně trika BOBCROSS 2015: 390,- Kč (ukázka)

Startovné děti: 50,- Kč

Vratná záloha na startovní číslo (dospělí i děti - platba při prezentaci): 300,- Kč

 

TECHNICKÉ PODMÍNKY

Kategorie: Smíšená od 18 let

Areál: SKI areál Karolinka

Ustanovení: Použití ochranné přilby je povinné. Startovní čísla jsou povinná pro kvalifikaci a závod.

Různé: Případné změny v rozpisu nebo v časovém programu jsou vyhrazeny rozhodnutím organizačního výboru a závodní komise, budou-li to vyžadovat povětrnostní nebo jiné závažné důvody.

Pravidla: viz. níže, vše co není obsaženo v soutěžním řádu se řídí pravidly BobCrossu.

 

ZÁVODNÍ KOMISE:

Ředitel akce: Radek Kolmačka

Ředitel závodu: Aleš Závorka

Velitel tratí: David Kotásek, Milan Kotásek

Hlavní rozhodčí: Vladimír Huňař

Rozhodčí – technici: Jan Koňařík, Lukáš Kantor

Měřící a výpočetní technika: Lucie Závorková, Zdenka Vaníčková

Dětský závod: Antonín Polách, Martina Holečková, Katka Leskovjanová, Ivana Huňařová 

Startéři: Aleš Závorka, David Kotásek

Koordinátoři cíl (kvalifikace): Vladimír Huňař, Martin Vymětalík

Koordinátoři cíl (hlavní závod): Zdenka Vaníčková, Martina Holečková

Zdravotní zabezpečení: Proškolený zdravotník Ski areálu

Závodníci se účastní závodů na vlastní nebezpečí, toto stvrdí zákonný zástupce svým podpisem.

 

PRAVIDLA A PODMÍNKY

BobCross - extrémní závod pro dospělé v jízdě na dětských plastových bobech. Adrenalin, povzbuzování a zábava. Aby vše probíhalo bez komplikací a hlavně bez úrazu, jsou zde pravidla. Žádáme Tě o důkladné přečtení. Registrací do závodu jednotlivců nebo teamů potvrzuješ bez výhrady, že budeš tato pravidla dodržovat, ctít a řídit se jimi ve smyslu FAIR PLAY :-). Nedodržení a porušení těchto pravidel a podmínek může být potrestáno vyřazením ze závodu bez náhrady!!!


PRAVIDLA – BobCross 2016

1) Registrace do závodu:

- Registrovat se do závodu lze pouze předem, pomocí registračního formuláře zde na webu nejpozději do středy 9. března 2016 - do 12.00 hodin.

- Závodník se zavazuje, že neodkladně uhradí bankovním převodem poplatek za start. Dokud částka nebude připsána na účet, nebude start platný a závodník nebude zapsán na startovní listinu.

- Maximální počet startujících je 128.

- Pořadatel má právo uzavřít on-line registraci jakmile to uzná za vhodné, nejpozději však 9. března 2016 - do 12.00 hodin.

- Pokud nebude vyčerpán limit 128 startujících, bude možno zbylá volná místa v závodu využít pro registraci do závodu v den akce. Tato možnost bude zveřejněna na webu BobCross.cz a na sociální síti Facebook.

- Při registraci je nutné uvést pravdivě všechny potřebné údaje, a to hlavně věk.

- V den závodu při prezentaci (12.20 - 15.00 hod.) předloží registrovaný závodník platný doklad totožnosti pro ověření pravdivosti registrovaných údajů.

- Pokud personál kanceláře závodu zjistí závažné rozdíly v registrovaných údajích, bude závodník bez náhrady vyřazen ze závodu.

 

2) Rozlosování

- Každá závodník musí odjet kvalifikační jízdu, zároveň si vyzkouší letošní trať. Podle výsledných časů, budou jezdci zařazeni do závodní mapy (pavouka) podle pravidel skicrossových závodů. 

 

3) Závod jednotlivců:

- Závod je rozdělen do dvou částí - kvalifikační jízda jednotlivců na čas a vyřazovací závod čtveřic.

- Kvalifikace - závodník projede trať na čas, který rozhodne o jeho umístění v první jízdě hlavního závodu.

- Do hlavního závodu postupuje všech 128 jezdců z kvalifikace.

- Hlavní závod se jede vyřazovacím způsobem.

- Do další jízdy postupují vždy dva nejrychlejší závodníci (viz. pavouk).

 

4) Závod 4-členných týmů

- Součástí akce BOBCROSS 2015 je i závod 4-členných týmů.

- Každý závodník, který v hlavním závodě postoupí do další rozjížďky, přinese svému týmu 1 bod. Podle počtu startujících je maximální počet bodů, který může jeden závodník přinést svému týmu: 5 bodů (varianta pavouk - 128 jezdců v první rozjížďce) a nebo 4 body (varianta pavouk 64 - jezdců v první rozjížďce).

- O tom, který tým vyhrál, následně rozhoduje součet všech bodů, které závodníci svému týmu přinesli. Tým s maximálním počtem bodů je vítěz.

- V případě shody součtů bodů dvou týmů bude vítězným týmem určen ten, ve kterém je nejlépe umístěný závodník. Pokud o nejlepším umístění závodníka nebude možné rozhodnout (oba nejlépe umístění závodníci skončí závod v části pavouka, ve které jsou sloučená konečná umístění), rozhodne o vítězném týmu součet časů celého týmu z kvalifikace (tým s nižším součtem kvalifikačních časů je vítěz).

 

5) Podávání protestu

Podání protestu je podmíněno složením nevratného poplatku 1000,- Kč. Protest je předem zamítnut, jelikož se jede FAIR PLAY. Nevratný poplatek bude použit se vší počestností:)

 

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY - BobCross 2016 a PONY dětský závod

- Startovat může pouze osoba starší 18-ti let (platí pouze u závodu dospělých).

- Závodník před startem musí vlastnoručně podepsat tzv. revers - prohlášení, že startuje na vlastní nebezpečí a je si vědom možných rizik spojených s tímto závodem. U dětí toto prohlášení potvrzuje zákonný zástupce.

- Na start bude vpuštěn startující pouze s ochrannou přilbou (dospělí i děti).

- Startující musí být připraven na startu v časovém předstihu, aby nedocházelo k časovým prodlevám a nutným diskvalifikacím. Pokud se startující nedostaví do rozjíždky do pěti minut od vyhlášení startérem, bude automaticky bez náhrady diskvalifikován (DNS).

  • Po dobu celé závodní jízdy, musí být jezdec na svých plastových bobech. Pokud mu bob ujede, uskočí nebo je mu zcizen - je nepřípustné aby jezdec běžel směr cíl. Tady hrozí okamžité vyloučení ze závodu. Traťoví komisaři budou tuto skutečnost bedlivě sledovat. Pro navrácení se do závodního bobu bude moct závodník udělat maximálně 5 kroků.
  • Závodníci v jednotlivých rozjížďkách se nesmí snažit, vytrhnout boby svým soupeřům, nebo jinak záměrně odhazovat z trati boby soupeřů, kterým z jakéhokoliv důvodu, boby ujely, nebo je momentálně nemají pod kontrolou.
  • Startující nesmí být pod vlivem alkoholu, nebo jiných návykových látek.
  • Fyzický kontakt mezi jednotlivými závodníky v rozjížďkách je povolen v rámci mezí FAIR PLAY. Určí-li komise rozhodčích, že chování některého z jezdců v rozjížďce bylo za hranicí FAIR PLAY, bude tento jezdec  diskvalifikován.

- Pokud hlavní startér uzná závodníka na startu z jakéhokoliv důvodu nezpůsobilého bezpečné účasti v závodu, má právo jej bez náhrady vyřadit ze závodu.

- Závodní boby ani výstroj (oděv) nesmí obsahovat žádné kovové prvky, které by mohly spoluzávodníkům při kontaktu způsobit zranění.

- Závodní boby nesmí obsahovat žádné podpůrné prostředky jako je závaží, přídavné pohonné jednotky (turbínové a tryskové motory...a tak dále)

- Při všech jízdách bude v prostoru startu prováděna ředitelem závodu technická přejímka bobů :-) Vyhovující závodní boby budou označeny samolepkou o techn. způsobilosti.

 

Děkujeme za pochopení a těšíme se, že si společně celou akci pořádně užijeme.


BobCross team.

Další partneři:

Fly Henry Mixiew Restaurace ŠAMAN Zabil.cz Rychlebské Stezky 4P Fun Technical Dendros Fripos Svářečky-obchod.cz Diamant bazény RH mont FfRIPOSEUROPLAST Visual-Studio Rocky Mountain Snowkidz